Cetățenii care oferă în chirie bunuri imobiliare continuă să o facă în bază de contract. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pe parcursul lunilor ianuarie-aprilie au fost înregistrate 4.426 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile de către 1.390 persoane fizice. Pentru primele trei luni ale anului, această cifră era de 3.35 .

În urma transmiterii în locațiune a bunurilor imobile în bază de contract, la buget au fost încasate venituri în sumă de 6,6 mil lei, cu 1,4 mil lei (28,9%) mai mult, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Potrivit situației din 30 aprilie 2019, numărul contractelor de transmitere în locațiune valabile constituie 10.559.

Totodată, există și persoane care nu s-au conformat obligației de înregistrare a contractelor de locațiune, oferind bunurile în chirie în mod ilegal. Serviciul Fiscal a identificat, pe parcursul primelor patru luni ale anului, 2.124 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației.

De asemenea, autoritatea fiscală a efectuat controale la 212 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri immobile, fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 180,9 mii lei, penalități – 7,5 mii lei și amenzi – 38,4 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans.

În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova.

Precizăm că, cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își onorează obligațiile corespunzătoare riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.