Terenurile destinate construcţiilor şi amenajărilor includ mai multe moduri de folosinţă, potrivit noului Cod funciar. Documentul a fost aprobat de către Guvern și a fost remis Parlamentului pentru examinare. Astfel, aceste terenuri pot fi utilizate:

  • pentru amplasarea contrucţiilor locative;
  • pentru amplasarea construcţiilor comerciale şi prestări servicii; 
  • pentru amplasarea construcţilor publice; 
  • pentru amplasarea construcţiilor speciale; 
  • pentru amplasarea construcţiilor industriale;
  • pentru amplasarea obiectivelor transportului;
  • pentru amplasarea obiectivelor tehnico-edilitare;
  • pentru amplasarea obiectivelor recreative.

La fel, sunt reglementate norme ce ţin de terenul aferent ce este compus din suprafaţa de teren pe care sunt amplasate nemijlocit bunurile imobile şi terenul adiacent, utilizat în procesul tehnologic şi/sau pentru deservirea acestora. Terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată se transmit în arendă de Agenţia Proprietăţii Publice, iar cele aferente bunurilor imobile proprietate de stat se transmit în arendă de autoritatea administraţiei publice centrale care le gestionează. Terenurile proprietate publică ale unităţilor administrativ-teritoriale/UTA Găgăuzia se transmit în arendă de autorităţile administraţiei publice locale respective. Mijloacele băneşti provenite de la arenda terenurilor proprietate publică a statului se varsă în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective. 

În cazul terenurilor cu destinaţie special, noul Cod funciar spune că acestea includterenuri destinate necesităţilor de apărare şi terenuri pentru autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (construcţiile, instalaţiile, amenajările care deservesc activităţile domeniilor speciale, inclusiv terenurile culuarului de frontieră şi fiâşia de protecţie a frontierei).Terenurile cu destinaţie specială sunt proprietate publică a statului. Modul de repartizare şi utilizare a terenurilor destinate necesităţilor de apărare şi pentru autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne se stabileşte de Guvern.