Terenurile vor fi clasificate după alte criterii decât cele existente în prezent în Codul funciar. Guvernul a aprobat proiectul Codului funciar în redacție nouă, un document care va înlocui Codul existent, în vigoare încă din 1991. Proiectul urmează să fie trimis Parlamentului spre examinare și adoptare.

Astfel, proiectul Codului funciar reglementează regimul juridic al fondului funciar, relaţiile funciare stabilite între persoane şi relaţiile funciare stabilite între deţinătorii de terenuri sau autorităţile publice. De asemenea, se propune codificarea actelor legislative ce ţine de domeniul relaţiilor funciare.

Documentul este structurat în XII capitole şi 86 articole, care reglementează o nouă clasificare a terenurilor, şi modurile de folosinţă a acestora, proprietatea asupra terenurilor, clasificarea terenurilor cu destinaţie agricolă, terenurile fondului forestier, terenurile fondului apelor, terenurile destinate construcţiilor şi amenjări, terenuri cu destinaţie specială şi terenuri destinate ocrotirii naturii şi de valoare istorico-culturală.

Prin proiectul Codului funciar în redacţie nouă se propune o nouă clasificare a terenurilor în funcţie de tipul de proprietate, de destinaţie şi moduri de folosinţă:

După tipul de proprietate:

 • terenurile proprietate publică a statului;
 • terenurile proprietate publică a unitatăţii administrativ-teritorială de nivelul II;
 • terenurile proprietate publică a unitatăţii administraţiv-teritorială de nivelul I;
 • terenurile proprietate privată.

După domeniu:

 • terenurile din domeniul public al statului;
 • terenurile din domeniul privat al statului;
 • terenurile din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • terenurile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

În funcție de destinaţia principală, terenurile se clasifică în următoarele destinaţii:

 • terenuri cu destinaţie agricolă;
 • terenuri destinate fondului forestier;
 • terenuri destinate fondului apelor;
 • terenuri pentru construcţii şi amenajări;
 • terenuri cu destinaţie specială;
 • terenuri destinate ocrotirii naturii şi de valoare istorico culturală.

Terenurile din fiecare destinaţie se clasifică în mai multe moduri de folosinţă.

În proiectul Codului funciar sunt reglementate norme pentru crearea bazei de date unice privind Cadastrul funciar de stat. În acest sens, vor fi necesare mijloace financiare din contul bugetului de stat. Specialiştii în domeniu au estimat că va fi necesar de circa 10,6 milioane de lei pentru implementarea acestuia în 1.600 localităţi din Republica Moldova.

Citiți în zilele următoare zile pe BizLaw articole detaliate despre ce aduce nou proiectul Codului funciar.