Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) informează persoanele cu funcție de răspundere ale societăților pe acțiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare.

Totodată, CNPF anunță că, potrivit Dispoziţiei Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.1 din 1 aprilie sunt aplicate măsuri și reglementări specifice stării de urgență, inclusiv în contextul activității emitenților pe piața de capital. Astfel, portivit pct.19 din Dispoziția CSE, termenul de prezentare a dărilor de seamă anuale ale emitenților de valori mobiliare, se extinde cu 60 zile din data expirării perioadei de urgență, respectiv termenul limită privind dezvăluirea informației pe piața de capital pentru perioada de gestiune 2020, este de până la 31 iulie 2021.

Regulamentul, formularele și anexele acestuia sunt plasate pe www.cnpf.md  în vederea întocmirii de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2020, în funcție de tipologia acestuia (EIP, entitate admisă  în cadrul MTF sau alte entități, diferite de cele 2 categorii enunțate.

Tot acolo este plasată și informația sistematizată cu privire la principalele cerințe ce se impun la întocmirea și prezentarea rapoartelor periodice (anuale/semestriale), precum și informația de ordin continuu, aferentă diferitor categorii de emitenți, ce urmează a fi dezvăluită public.