Un avocat s-a adrest Curții Constituționale cu solicitarea verificării constituționalității unei prevederi din Legea privind executorii judecătorești, care se referă la termenul în care aceștia pot fi trași la răspundere disciplinară.

Mai exact, apărătorul solicită verificarea următoarei prevederi ”Executorul judecătoresc poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de un an de la data când săvârșirea abaterii disciplinare a devenit sau trebuia să devină cunoscută, dar nu mai târziu de doi ani de la săvârșirea acestei.”

Potrivit autorului, această sintagmă reglementează într-un mod incoerent termenul maximal de tragere la răspundere disciplinară (1 an sau 2?), creând o situație de insecuritate juridică și lăsând spațiu de manevră arbitrarului.

Avocatul mai invocă că nu este clar și previzibil care este termenul maxim, în limita căruia poate fi dispusă aplicarea răspunderii disciplinare, ceeea ce face ca procedura să fie vagă și lipsită de transparență.

În opinia autorului, potrivit normei contestate, termenul maxim de tragere la răspundere disciplinară este de 1 an, însă sintagma contestată introduce o posibilitate inadmisibilă de interpretare largă a normelor privind tragerea la răspundere disciplinară și aplicarea sancțiunii corespunzătoare.

Excepția a fost ridicată de avocat în numele unui executor judecătoresc, care are calitatea de intimat într-un proces.