Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prelungit cu trei luni, începând cu 5 mai, termenul stabilit pentru încetarea activității de administrare fiduciară a investițiilor Societății de investiții ”Pro Invest Capital”. Decizia a fost luată la ultima ședință a Consiliului de administrare CNPF.

Și anume, măsura se referă la acțiunile de:

  • transmitere în deţinere reală a acţiunilor aflate în administrare fiduciară;
  • transferarea mijloacele băneşti la un cont bancar deschis de către administratorul fiduciar în favoarea fondatorilor administrării fiduciare în banca care va oferi cele mai avantajoase condiţii;
  • înstrăinarea părţilor sociale deţinute în societăţi cu răspundere limitată;
  • informarea fondatorilor administrării fiduciare privind rezilierea unilaterală a contractelor de administrare fiduciară, inclusiv privind modul şi termenul de transmitere a activelor în deţinere reală.

Conform datelor disponibile în rețeaua Internet, Societății de investiții ”Pro Invest Capital” a fost înregistrată în anul 2009. Anterior aceasta a activat cu denumirile Compania fiduciară "F.O.N.D." SRL și SA "F.O.N.D. – Administrator Fiduciar". Agentul economic își are sediul în sectorul Botanica al municipiului Chișinău.

Legislația națională definește termenul de administrare fiduciară a investiţiilor ca formă a administrării fiduciare, în care o persoană (administrator fiduciar) administrează patrimoniul unei alte persoane (fondatorul administrării). Acesta este compus din valori mobiliare, mijloace băneşti destinate investirii în valori mobiliare, precum şi valori mobiliare şi mijloace băneşti obţinute ca rezultat al administrării fiduciare a valorilor mobiliare, în folosul fondatorului administrării sau în folosul unei terţe persoane desemnate de către fondatorul administrării.