Din data de 1 ianuarie, din valoarea nominală deductibilă a tichetelor de masă urmează să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii. Modificările în acest sens au fost adoptate de Parlament încă în luna august 2019.

Potrivit legislației în vigoare, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator sunt egale cu 18% din sumă, iar cele achitate de salariat, 6 la sută. Noile prevederi legislative au menținut, însă, în vigoare faptul că tichetele de masă sunt scutite de prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (datorate de angajator și angajat) și impozit pe venit din salariu.

Valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei. Valoarea tichetelor de masă nu include contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii.

Dacă valoarea tichetelor de masă depășește, însă, limitele stabilite, pentru suma care depășește limita respectivă se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozit pe venit din salariu.