Pe parcursul primului trimestru al anului, activele băncilor licențiate în Republica Moldova s-au majorat cu 605,2 milioane lei sau 0,6% până la 104 528,8 milioane lei. Datele au fost prezentate de Guvernatorul Băncii Naționale într-un interviu publicat pe pagina instituției.

De asemenea, creditele au crescut cu 993,9 milioane lei sau 2,2%, până la 46 643,1 milioane lei. Ca și în alte perioade, cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru procurarea sau construcția imobilului, cu 460,7 milioane lei sau 5,8% și la creditele de consum, cu 373,2 milioane lei sau 5 la sută. Ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a diminuat cu 0,2 p.p., constituind 7,2 la sută. S-a diminuat nesemnificativ și ponderea creditelor expirate în totalul creditelor - de la 4,5% până la 4,4%.

Totodată, Guvernatorul BNM spune că, creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 1,22 miliarde lei sau 2,4% până la 51, 99 miliarde lei arată că cetățenii au încredere în bănci, iar nivelul înalt de lichiditate denotă că sectorul bancar e capabil să evite riscul legat de aceasta. Astfel, lichiditatea curentă a constituit 50.4 la sută (limita ≥20 la sută) și indicatorul lichidității pe termen lung 0.7 (limita ≤1).

Totuși, depozitele persoanelor juridice s-au micșorat cu 1,79 miliarde lei sau cu 6,2%, până la 26,93 miliarde lei ca urmare a micșorării soldurilor conturilor curente ale clienților din cauza efectuării plăților curente.

La sfârșitul lunii martie, profitul aferent exercițiului pe sectorul bancar a constituit 422,4 milioane lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, acesta s-a micșorat cu 9,9 milioane lei sau 2,3 % din cauza majorării cheltuielilor neaferente dobânzilor, preponderent ca urmare a majorării cheltuielilor administrative. Cât privește rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului, acestea au fost în descreștere nesemnificativă cu 0,3 p.p. și, respectiv, cu 1,4 p.p., constituind 1,6 la sută şi, respectiv, 9,3 la sută.