A.O. ”Acțiune pentru Justiție” a lansat cea de-a patra ediție a programului Acțiune pentru Justiție” - platformă națională de formare a tinerilor juriști. Programul are drept scop dezvoltarea unei rețele a tinerilor profesioniști din drept, așa încât pregătirea acestora să determine un nivel înalt de profesionalism și integritate în cariera ce o vor urma.

Apelul e deschis pentru toți tinerii juriști (studenți la Drept, ori absolvenți) cu vârsta cuprinsă între 22 și 35 de ani, care au drept deziderat formarea profesională și personală prin intermediul educației nonformale și relaționarea cu instituții și actori din sistemul de drept. 

Cea de-a patra ediție a proiectului ”Acțiune pentru Justiție” oferă următoarele module de formare:

  • IKnow (Cunoaștere) – Curs de dezvoltare personală pentru capacitarea în domeniul  liderismului, oratoriei, managementul timpului, brandului personal și comunicării eficiente.
  • ILearn (Interacțiune) -  Sesiuni cu experți profesioniști din drept și nu numai, din țară și de peste hotare, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte actuale sistemului de drept.(Ex: Dreptul proprietății intelectuale, Practicile CtEDO, Dreptul concurenței.)
  • ICare (Relaționare) – Comunitatea #A4J reprezintă o rețea națională de tineri juriști. Astfel, fiind parte a programului, devii parte a comunității. 
  • ICan (Acțiune) – Instruire și consiliere în domeniul managementului proiectelor. 

Pe lângă acestea, în cadrul programului ”Acțiune pentru Justiție” se vor desfășura o serie de evenimente publice și întâlniri regulate cu experți de peste hotare, dar și cu absolvenții primelor ediții a proiectului - membri ai rețelei  ”Acțiune pentru Justiție”. 

Durata programului: octombrie – decembrie 2019 (60 ore de instruire).

Perioada de aplicare: 13 – 29 septembrie 2019.

Cei mai activi participanți ai proiectului vor fi premiați cu o vizită de studiu peste hotare.

Selecția participanților se va desfășura în două etape:

Etapa I

Fiecare aplicant va complete (până pe 29 septembrie) un formular de participare, pentru care vor fi pregătite următoarele informații:
- CV personal (în format PDF);
- Motivația participării în cadrul programului. 

Etapa a II-a

Interviul. Pentru evaluarea obiectivă a fiecărui aplicant, interviul va fi desfășurat de către un juriu profesionist în perioada 1 – 4 octombrie. Scopul acestei etape este de a determina responsabilitatea, determinarea și pregătirea aplicantului.

Odată cu evaluarea finală, vor fi selectați 22 de aplicanți.

Taxa de participare - 1000 lei.

Rezultatele finale vor fi comunicate persoanelor selectate prin e-mail sau telefon.

Aflat deja la cea de-a IV-a ediție, programul ”Acțiune pentru Justiție” a reușit să creeze o rețea de peste 60 de absolvenți, care activează în calitate de avocați, funcționari publici, procurori, lideri de organizații ș.a. Mai multe despre aceștia, cât despre prima, a doua și a treia ediție a programului pot fi aflate aici

”Acțiune pentru Justiție, ediția a IV-a” face parte din programul de granturi Maratonul Justiției, care este implementat de către INVENTO, cu suportul poporului american, prin intermediul Departamentului de Stat al SUA și a Fundației Freedom House în Moldova.