Agenţia Servicii Publice va asigura confecționarea buletinelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în baza tuturor cererilor depuse în perioada 11 iunie - 8 iulie inclusiv, până la data de 9 iulie și în cazul în care termenul limită al comenzii depășește această dată, indiferent de tariful achitat.

Cetățenii Republicii Moldova care vor solicita buletinul de identitate în zilele de vineri și sâmbătă înainte de ziua desfășurării scrutinului electoral vor putea obține la momentul adresării în aceste zile, buletinul de identitate provizoriu, care se va elibera cu plată, conform tarifului stabilit.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de Agenţia Servicii Publice, serviciul pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu se prestează, în mod gratuit, cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care în ziua desfăşurării scrutinului electoral nu deţin act de identitate valabil necesar pentru efectuarea votării în condiţiile legii.

Toate serviciile în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale ASP se prestează, conform programării prealabile (cu excepţia serviciilor de înmatriculare a vehiculelor şi a serviciului de înregistrare a decesului). Programarea prealabilă se efectuează prin intermediul paginii oficiale a Agenției www.asp.gov.md sau telefonic la numerele de contact ale centrelor multifuncționale, precum și prin intermediul Call-centrului la numărul de telefon 14909.