În trimestrul II al acestui an, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 313,47 milioane dolari. De menționat că, 82,8 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 17,2 la sută sunt transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.

Potrivit informațiilor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), valoarea recalculată în dolari a transferurilor din trimestrul II s-a diminuat cu 8,5 la sută comparativ cu trimestrul II a anului trecut (342,67 milioane dolari). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolar au contribuit cu 3,4 puncte procentuale la diminuarea transferurilor din trimestrul II 2019. Eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, diminuarea reală a transferurilor a constituit 5,1 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului majorării transferurilor în euro cu 4 la sută și al diminuării transferurilor în dolari și ruble cu 16 la sută și 51 la sută respectiv. Astfel, în trimestrul II 2019, structura valutară a transferurilor recalculate în dolari a fost următoarea: dolari– 123,26 milioane, euro – 174,95 milioane, ruble – 12,05 milioane și alte valute 3,21 milioane.

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din UE și din CSI. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 46,4 la sută, în creștere cu 6,4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II al anului trecut. Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 22,7 la sută, în descreștere cu 6,5 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II 2018. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând UE și CSI, au constituit 30,9 la și 30,8 la sută în trimestrul II 2018. Ponderea transferurilor din Israel și SUA a constituit 84,1 la sută din totalul pe alte state.