În trimestrul III, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 423,74 milioane dolari. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), 84,2 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani, în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 15,8 la sută sunt transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.

Valoarea recalculată în dolari a transferurilor din trimestrul III s-a majorat cu 34,7 la sută comparativ cu trimestrul III 2019 (314,51 milioane dolari). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolar au contribuit cu 6,1 puncte procentuale la majorarea transferurilor din trimestrul III 2020. Eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, creșterea reală a transferurilor a constituit 28,6 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului majorării transferurilor în euro și dolari cu 53,5 la sută și 16,4 la sută respectiv, și al diminuării transferurilor în ruble cu 49,6 la sută. Astfel, în trimestrul III 2020, structura valutară a transferurilor recalculate în dolari a fost următoarea: euro – 271,50 milioane, dolar – 141,87 milioane, ruble – 6,19 milioane și alte valute 4,18 milioane.

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din UE și din CSI. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 46,5 la sută, în creștere cu 6,8 puncte procentuale comparativ cu anul trecut. Din cauza Brexit volumul transferurilor din UE în trimestrul III 2020 a fost cu 33,63 milioane dolari mai mic, iar cel al transferurilor din grupul alte state s-a majorat cu suma respectivă. Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 15,5 la sută, în descreștere cu 7,4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III 2019. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând UE și CSI, au constituit 38 la sută în trimestrul III 2020 și 30,7 la sută în trimestrul III 2019. În trimestrul III 2020, ponderea transferurilor din Israel, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și SUA a constituit 88,3 la sută din totalul pe alte state.