Serviciul Fiscal de Stat anunță că 15 agenți economici, ce prestează servicii de autoservice, s-au ales cu procese-verbale pentru nerespectarea art. 197 alin. 28 din Codul Contravențional. Aceștia au primit amendă în sumă totală de 240 mii lei.

Norma legală stabilește că nerespectarea în cadrul desfăşurării activităţii conexe transportului rutier şi a activităţii de atestare profesională a managerilor de transport rutier şi a conducătorilor auto a obligaţiilor prevăzute la art.43 alin.(12), art.45 alin.(2), art.90 alin.(1), art.94 alin.(2) şi (3), art.105, 106, 107, art.108 alin.(1) şi (3), art.114 alin.(2), art.125 şi 133 din Codul transporturilor rutiere se sancţionează cu amendă de la 60 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Totodată, Fisc spune că au fost întreprinse acțiuni de conformare voluntară și forțată față de contribuabilii care prestează servicii de transport interurban/internațional de persoane, în regim taxi, și persoane fizice care practică activitate de transport ilicit de persoane în traficul internațional și în regim taxi.

Mai exact, Serviciul Fiscal de Stat a recepționat 278 dosare contravenționale cu privire la practicarea transportului de persoane și/sau mărfuri, prezentate de către Agenția Națională Transport Auto, în rezultatul acțiunilor de administrare fiscală întreprinse față de persoane fizice (șoferi) ce practică ilicit transport de persoane și/sau colete în traficul internațional, 72 persoane fizice (șoferi) au fost sancționate contravențional, în baza art. 263 alin. 1 din Codul contravențional.