Transportul feroviar este în scădere atât la capitolul pasageri cât și marfă. Biroul Naţional de Statistică informează că în primele cinci luni ale anului, cu transportul public, au fost transportați 43,2 milioane pasageri, cu 3,4% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 2.172,7 milioane pasageri-km, cu 5,6% mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,3%), fiind urmat de transportul feroviar (1,4%) și transportul aerian (1,2%).

Comparativ cu perioada ianuarie-mai 2018, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+11,3%), rutier (+3,7%) și aerian (+0,1%). Totodată, transportul feroviar de pasageri a înregistrat o scădere de 10,7%.

În perioada analizată, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 42 milioane pasageri, cu 3,7% mai mult. Ponderi semnificative în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze deţin agenţii transportatori din municipiul Chişinău (58,2%), regiunile de dezvoltare Centru (17,7%), Nord (13,4%), Sud (8,6%) și UTA Găgăuzia (2,1%).

În același timp, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 6,8 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2018 cu 10,7%. Parcursul mărfurilor a totalizat 2.025,5 milioane tone-km, cu 14,4% mai mult.

În cele cinci luni întreprinderile de transport rutier au transportat 4,8 milioane tone de mărfuri, cu 16,2% mai mult. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (44,9%), regiunile de dezvoltare Centru (31%), Nord (15,3%), Sud (5,8%) și UTA Găgăuzia (3%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-mai 2019 au fost transportate 1,9 milioane tone de mărfuri, sau cu 0,9% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2018.