Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a decis să retragă licențele de intermediere în (re)asigurări eliberate pentru trei companii. Astfel, numai au dreptul de a activa în acest domeniu: ”Insurance Group and Partners” SRL, ”Plus Asig” SRL și ”SD Asig” SRL. Sancțiunea le-a fost aplicată pentru neconformarea la cerințele legale privind majorarea capitalului social.

Totodată, CNPF a prescris repetat persoanelor cu funcții de răspundere ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare ,”Best Broker” SRL să prezinte, în termen de 10 zile lucrătoare, actele necesare în vederea conformării capitalului social la cerințele legale.

Comisia a mai hotărât să suspende operațiunile bancare la conturile curente și de depozit ale brokerilor de asigurare ”Best Broker” SRL și, respectiv ”SD Asig” SRL până la achitarea integrală a datoriilor înregistrate față de asigurător, rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare.

O altă decizie prevede prescrierea și aplicarea avertismentului față de 16 brokeri de asigurare și/sau reasigurare, în termen de 15 zile, să achite asigurătorilor primele de asigurare restante, rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare.