Autoritățile contractante urmează să utilizeze formulare noi la anunțarea procedurilor de achiziții publice și prezentarea rezultatelor acestora.

Agenția Achiziții Publice a anunțat că a operat modificări în trei formulare de documente aferente desfășurării procedurilor de achiziții publice.

Este vorba de formularele Deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice / acordului cadru / de anulare a procedurii de atribuire, Dării de semă privind atribuirea contractului de achiziții publice/acordului cadru/ de anulare a procedurii de atribuire și Anunțului de participare.

Documentele modificate pot fi găsite pe pagina web a Agenției la rubrica Modele de documente achiziții publice: