O trilogie juridică care cuprinde modele de acte juridice, hotărâri explicative sau tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, a fost lansată astăzi la Institutul Național al Justiției (INJ). Setul aniversar, apărut cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri, cuprinde trei titluri:

  • ”Cooperare juridică internațională”;
  • ”Modele de acte judecătoreşti în procesul penal pentru judecătorii de instrucție”;
  • ”Hotărârile explicative în materie penală ale Plenului Curții Supreme de Justiție”;

Datorită acestor volume, practicienii vor dispune de repere obiective în interpretarea corectă a legislației naționale și internaționale, iar actul de justiție va deveni mai calitativ.

Volumele au fost elaborate în cadrul INJ, la inițiativa președintelui Curţii Constituționale, Mihai Poalelungi, de către mai mulți autori din mediul academic și practicieni.

Coordonatorii celor trei volume sunt Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director al Institutului Național al Justiției, și Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept, Președinte al Curţii Constituționale.

Cărţile lansate au fost prezentate de către autorii Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director al INJ, Artur Airapetean, doctor în drept, conferenţiar USEM, și Ghenadie Nicolaev, judecător în demisie.

Astfel, cele 50 de tratate internaționale la care Republica Moldova este parte au fost, incluse în volumul ”Cooperare juridică internațională” și cuprind aspecte civile, precum și aspecte penale care evocă fundamentul juridic potrivit căruia se realizează asistența, modul de legătură între autoritățile responsabile, limba de comunicare, conținutul, forma cererii de solicitare a asistenței și procedura propriu-zisă de examinare a solicitărilor.

”Modele de acte judecătoreşti în procesul penal pentru judecătorii de instrucție” reprezintă o culegere de acte procesuale din activitatea judecătorului de instrucție, fiind un suport necesar la perfectarea unor acte în procesul de efectuare a justiţiei. Ediția a apărut graţie Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Guvernului SUA.

Hotărârile de îndrumare în materie penală din volumul ”Hotărârile explicative în materie penală ale Plenului Curții Supreme de Justiție” au fost elaborate cu scopul înlăturării carențelor legislative și a problemelor pe care le generează jurisprudenţa neunitară în materie penală în vederea consolidării securității raporturilor juridice și înlăturării oricăror dubii în procesul de aplicare a legii.