Uniunea Avocaţilor din Moldova a semnat Acorduri de Înfrăţire cu Barourile Maramureş, Satul Mare și Sălaj din România, în virtutea unei dezvoltări profesionale speciale şi colaborare privilegiată.

Documentul vine să fortifice buna funcţionare a relaţiilor bilaterale în contextul a 100 de ani de la Marea Unire din 1918.

Acordurile  reprezintă baza  unei conlucrări profesionale între părţi prin cooperare, cunoaşterea reciprocă a nevoilor profesionale specifice şi a reglementărilor legale. De asemenea, documentele punctează drept obiective, iniţierea, organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri între avocaţi, susţinerea şi cooperarea, dar şi acordarea sprijinului reciproc la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cele două instituţii profesionale.

Totodată, documentul asigură susţinere tinerilor avocaţi prin oferirea posibilităţilor de a efectua stagii de informare şi practică profesională, organizate în comun de părţile semnatare.