Uniunea Avocaților din Moldova caută doi avocați în calitate de membri în componența grupului de lucru pentru achiziții, în conformitate cu Regulamentul privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Uniunii. Prin urmare, UAM a anunțat concurs pentru ocuparea acestor funcții, la ultima ședință a Consiliului Uniunii.

Pentru participare a concurs, candidații vor depune următoarele acte: 

  • CV;
  • dovada lipsei sancțiunilor disciplinare;
  • copia licenței de avocat;
  • scrisoare de motivare; 
  • declarația privind lipsa conflicutului de interese; 
  • mențiunea referitoare la experiența de particpare în drupurile de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii.

Termenul limită pentru depunerea actelor este 20 ianuarie 2019.