Uniunea Avocaților din Moldova a publicat, pentru consultări publice, un proiect de lege prin care se propune modificarea legislației care reglementează activitatea apărătorilor.

În context, UAM îndeamnă avocații și avocații stagiari să acorde o atenție deosebită acestui subiect și să vină cu opinii și sugestii în format oficial pe adresa cancelaria.uam@gmail.com. Termenul limită de prezentare a opiniilor, propunerilor, sugestiilor și concluziilor la proiectul de lege privind profesia de avocat este 26 octombrie.

Autorii proiectului spun că Lege cu privire la avocatură nu mai corespunde condițiilor actuale de fond ale acestei profesii, care trebuie guvernată de noi principia fundamentale ale avocatului european. Prin urmare, se propune înlocuirea legii actuale cu o nouă lege privind profesia de avocat.

Printre cele mai importante modificări, se regăsește și propunerea ca Parlamentul să delege o parte dintre atribuțiile în problemele de politică publică în domeniul avocaturii către UAM. În nota informativă a proiectului se menționează că astfel se va respecta principiul autoguvernării și autoreglementării acestei profesii liberale.

De asemenea, se propune ca urmărirea penală și, nemijlocit, reținerea sau arestului avocatului sau a avocatului stagiar să fie făcută doar cu acordul prealabil al Consiliului Uniunii.

O altă propunere inclusă în proiect prevede că președintele Uniunii Avocaților va avea dreptul să numească vicepreședinți ai UAM și consilieri. Totodată, Congresul avocaților ar putea fi transformat într-un Forum suprem al avocaților.

Proiectul de lege propus pentru consultări a fost elaborate de către Dumitru Buliga. Documentul poate fi accesat aici.