Uniunea Avocaților solicită fiecărui apărător să-și revadă dosarele personale/profesionale și să le completeze cu toate documentele prevăzute de Statutul profesiei de avocat pentru a nu se confrunta cu probleme.

Solicitarea este făcută în contextul inventarierii dosarelor avocaților cu drept de exercitare a profesiei de avocat și a celor a căror activitate a fost suspendată și constatării lipsei documentelor prevăzute de lege în multiple dintre acestea.

Potrivit Statutului profesiei de avocat, Uniunea Avocaților întocmește un dosar oricărei persoane care a obținut calitatea de avocat, iar acesta se păstrează la Consiliul Uniunii Avocaților.

Dosarul personal/profesional trebuie să includă:

 • copia licenței pentru exercitarea profesiei de avocat;
 • copia buletinului de identitate a avocatului;
 • textul jurământului semnat de avocat;
 • copia deciziei și extrasului de la Ministerul Justiției privind înregistrarea cabinetului avocatului/biroului asociat de avocați;
 • extras din procesul-verbal al Biroului asociat de avocați privind afilierea noilor membri în cadrul biroului;
 • copia deciziei de la Ministerul Justiției privind reînregistrarea cabinetului avocatului/biroului asociat de avocați (în legătură cu schimbarea adresei juridice, datelor de contact sau asocierii noilor membri în cadrul unui Birou asociat de avocați);
 • copia hotărârii emise de Comisia de licențiere a profesiei de avocat;
 • copia hotărârii emise de Comisia pentru etică și disciplină;
 • mențiunile de decorare a avocatului;
 • mențiunile de sancționare a avocatului;
 • copiile de pe ordinele de excludere din avocatură;
 • datele de contact (telefon fix, mobil; adresa sediului; adresa electronică).

UAM a menționat că majoritatea dosarelor personale/profesionale inventariate sunt incomplete, lipsind copiile de pe buletinele de identitate, copiile licențelor, copiile deciziilor/hotărârilor Ministerului Justiției privind înregistrarea cabinetului avocatului/biroului asociat de avocați, etc.

Potrivit UAM, lipsa acestor acte creează frecvent situații confuze, atunci când avocații solicită certificate de confirmare a activității lor.

De asemenea, situația ar crea confuzii la prezentarea actelor, cât și la luarea hotărârilor de către Consiliul Uniunii Avocaților privind oferirea titlurilor onorifice ”Decan al avocaturii”, ”Veteran al avocaturii” și ”Diplomei de onoare a Uniunii Avocaților”.

UAM a precizat că neprezentarea actelor lipsă va face ca avocații să se confrunte cu probleme, solicitându-le, în eventualitatea când dosarul personal/profesional va fi incomplet, să prezinte actele care lipsesc.