Uniunea Avocaților a venit cu câteva precizări privind Lista delegaților Baroului Chișinău pentru Congresul ordinar din 4 octombrie, amintind despre anularea Hotărârii Adunării Generale a Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău, în partea ce ține de extinderea numărului de delegați la Congres de la 317 la 397 de avocați delegați.

Astfel, avocații înscriși în Lista delegaților Baroului Chișinău care se regăsesc la numerele de ordine începând cu cifra 317 și până la 397 inclusiv, atribuite conform ordinii de înregistrare, nu mai au calitatea de delegați la Congres.

UAM îndeamnă avocații din cadrul Baroului Chișinău, care și-au exprimat anterior intenția de a fi delegați la lucrările sesiunii ordinare să consulte suplimentar Lista delegaților, pentru a se asigura că au calitatea de reprezentant la Congres.