Uniunea Avocaților (UAM) pledează pentru modificarea Codului de procedură civilă și a celui de procedură penală în sensul introducerii unor prevederi care să ofere tuturor avocaților dreptul de a formula recursuri în interesul legii și de a cere Colegiului Civil al Curții Supreme de Justiție să se pronunțe asupra problemelor de drept civil și de procedură civilă, în cauzele soluționate diferit de instanțele judecătorești.

Astfel de propuneri a fost discută în cadrul unei întrevederi din 11 aprilie a președintelui UAM, Emanoil Ploșniță, cu expertul internațional, Holger Hembach, care oferă Guvernului Republicii Moldova servicii de expertizare și evaluare a politicilor publice pentru sectorul ”Reforma Justiției”.

În cadrul întrevederii au fost discutate mecanismele actuale în materie de asigurare a uniformității aplicării legilor în practica judiciară națională.

Președintele UAM a declarat că prezența unei jurisprudențe neomogene, neuniforme și haotice constituie un factor de destabilizare a securității juridice,  iar actualele ”pârghii” de uniformizare a practicii judiciare și aplicare omogenă a legilor în practica judiciară a Republicii Moldova nu s-au dovedit a fi eficiente.

Emanoil Ploșniță a menționat în contextul discuțiilor că UAM nu optează pentru faptul ca practica judiciară din Moldova să fie uniformizată prin elaborarea recomandărilor de către Curtea Supremă de Justiție (CSJ), deoarece legislația nu-i oferă instanței supreme posibilitatea de a adopta recomandări, iar din această perspectivă nu este clar nici statutul și nici forța juridică a unor asemenea acte (recomandări).

Președintele UAM consideră că s-au dovedit a fi ineficiente, sub aspectul uniformizării aplicării legilor în practica judiciară națională, și hotărârile explicative a Plenului CSJ privind practica judiciară în anumite cauze, pentru că astfel de acte au un caracter de recomandare și nu rezolvă problema asigurării uniformității aplicării legilor în practica judiciară națională. Emanoil Ploșniță subliniază că nici chiar instanța supremă nu ține cont de recomandările din hotărârile sale explicative.

Președintele Uniunii consideră ineficiente și recursurile în interesul legii, în contextul asigurării uniformității aplicării legilor în practica judiciară din Republica Moldova. Aceasta a indicat că pentru ca recursurile în interesul legii să fie mai eficiente, sub aspect de impact în materie de asigurare a uniformității aplicării legii în practica judiciară, este necesară modificarea Codului de Procedură Penală în sensul oferirii oricărui avocat a dreptului de a formula recursuri în interesul legii, atunci când consideră că este în prezența aplicării neuniforme în practica judiciară a legii penale și de procedură penală.

O astfel de modificare ar încuraja avocații să declare asemenea recursuri și efectiv să contribuie la asigurarea interpretării și aplicării unitare a legii penale și de procedură penală pe întreg teritoriul țării, consideră președintele UAM.

În acest context, Emanoil Ploșniță a subliniat că oferirea doar Președintelui CSJ, Președintelui Colegiului Penal al CSJ, Procurorului General și Președintelui UAM a dreptului de a solicita Colegiului Penal al CSJ să se pronunțe asupra problemelor de drept, care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești investite cu dreptul de a soluționa cauza în ultima instanță, nu contribuie la uniformizarea aplicării legilor în practica judiciară națională.

Președintele UAM a pledat și pentru modificarea Codului de Procedură Civilă astfel încât să se ofere fiecărui avocat dreptul să ceară Colegiului Civil al CSJ să se pronunțe asupra problemelor de drept civil și de procedură civilă (aviz consultativ), care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești investite cu dreptul de a soluționa cauzele civile în ultima instanță.

În cadrul întrevederii, Emanoil Ploșniță a scos în evidență impactul pozitiv a sesizărilor depuse de avocați la Curtea Constituțională, sub aspect de excepție de neconstituționalitate a legilor aplicate în practica judiciară națională, pentru uniformizarea acesteia.