Uniunea Europeană și Consiliul Europei vor desfășura două proiecte care au drept scop consolidarea sectorului justiției în Republica Moldova, în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare (PBG) 2019-2021.

Primul proiect, al cărui buget constituie 600.000 de euro, va oferi asistență autorităților din Moldova în consolidarea eficienței și calității sistemului judecătoresc. Scopul acestuia este de a facilita crearea unui mecanism de monitorizare a progreselor reformelor judiciare și de a permite adoptarea politicilor în sectorul justiției bazată pe dovezi. Alte obiective vizează îmbunătățirea sistemelor de colectare, raportare și analiză a datelor privind eficiența și calitatea instanțelor de judecată, sistemului de executare a hotărârilor, precum și consolidarea mecanismelor de transparență și răspundere în sistemul judiciar.

De asemenea, acest proiect își propune să îmbunătățească sistemul de executare a hotărârilor judecătorești în cauzele civile și administrative, să consolideze capacitățile profesionale ale executorilor judecătorești și crească numărul de instrumente pe care aceștia din urmă le au la dispoziție pentru realizarea activității lor. Implementarea acestui proiect va avea la bază utilizarea metodologiei și instrumentarului Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) pentru evaluarea funcționării de zi cu zi a sistemelor judiciare, precum și a calității și eficienței serviciului public de justiție.

Cel de al doilea proiect, cu un buget total de 655.000 euro își propune să consolideze practicile Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE), să îmbunătățească calitatea instruirilor oferite de către Centrul de Instruire a Avocaților și să crească capacitatea judecătorilor și procurorilor în vederea sporirii calității actului de justiție – în special în ceea ce privește cazurile de discriminare – prin aplicarea standardelor europene în domeniu. Acest proiect va fi implementat prin intemediul desfășurării cursurilor de instruire, meselor rotunde, conferințelor și altor activități de capacitare.

Uniunea Europeană finanțează în proporție de 80% activitățile celor două proiecte, în timp ce Consiliul Europei oferă celelalte 20% și asigură implementarea acestora.

În afară de cele două proiecte naționale, Republica Moldova este parte, de asemenea, la alte patru proiecte regionale cu un buget total de 2,4 mln de euro, obiectivele cărora sunt orientate spre lupta împotriva infracțiunilor economice, consolidarea profesiei de avocat, combaterea discriminării și facilitarea accesului femeilor la justiție.