Astăzi este ultima zi în care doritorii se pot înscrie la examenul de calificare în profesia de avocat, sesiunea de primăvară. Potrivit anunțului publicat de Comisia de licențiere a profesiei de avocat, prima etapă (proba scrisă) va vea loc în data de 28 mai, iar cea de a doua etapă (proba orală) în zilele de 5, 6 și 7 iunie. Recepționarea cererilor a început în data de 15 aprilie și se încheie astăzi, 15 mai.

Cererea și actele necesare pentru participare la examenul de calificare în profesia de avocat urmează a fi depuse la Uniunea Avocaților.

Comisia precizează că subiectele, întrebările și spețele din dreptul civil urmează a fi soluționate în conformitate cu prevederile Codului Civil nemodernizat (cu modificările introduse până la 1 martie 2019).

Potrivit Statutului profesiei de avocat, pentru admiterea la examenul de calificare, avocatul stagiar prezintă Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat următoarele acte:

  • cererea de admitere la examenul de calificare;
  • declaraţia despre faptul că în perioada stagiului profesional nu a desfăşurat activităţi incompatibile cu profesia de avocat, specificate în lege;
  • declaraţia sub jurământ, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputaţii, elaborate de către Comisia de licenţiere;
  • raportul de activitate;
  • referinţa eliberată de avocatul îndrumător;
  • legitimaţia de avocat stagiar.

Comisia examinează cererea pentru admiterea la examenul de calificare doar dacă au fost depuse toate actele prevăzute de lege.