Astăzi este ultima zi în care contribuabilii pot beneficia de o reducere de 15% la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar.

Reducerea se aplică în cazul achitării integrale a impozitului calculat pentru anul curent.

După 1 iulie, impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale, fără reducere, nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie a anului curent.

Potrivit Codului fiscal, sunt obligați să achite impozitul imobiliar următorii subiecți:

  • proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
  • deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
  • locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
  • arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.