Un bărbat s-a adresat în instanță după ce a mâncat într-un restaurant ”Andy's Pizza” și nu a beneficiat de reducere de 25,69 de lei în baza cardului de fidelitate. Cauza a ajuns deja la Curtea Supremă de Justiție, care a casat decizia instanței inferioare de respingere a cererii bărbatului și a trimis cauza la rejudecare în alt complet.

Potrivit cauzei, bărbatul s-a adresat în judecată cu următoarele pretenții:

  • încasarea de la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor a sumei de 10.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral pentru nesoluţionarea în termen legal a cererii prealabile;
  • încasarea de la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor a sumei de 100.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral pentru tolerarea practicilor comerciale incorecte şi neglijarea cerinţelor legale ale consumatorului;
  • interzicerea SRL ”Ascorn” să utilizeze marca comercială ”Andy's Pizza” conform Programului de Loialitate, Bonusuri şi Carduri oferit de SRL ”Trabo-Plus” în toate restaurantele ”Andy's Pizza” şi ”La Plăcinte”;
  • încasarea de la SRL ”Trabo-Plus” a sumei de 100.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral pentru promovarea practicelor comerciale incorecte şi inducerea în eroare a consumatorului;
  • încasarea de la SRL ”Trabo-Plus” (deținătorul mărcii ”Andy's Pizza”) şi SRL ”Ascorn” (companie care utilizează marca ”Andy's Pizza” conform contractului de franchising cu ”Trabo-Plus”) a sumei de 25.69 de lei cu titlu de prejudiciu material, care reprezintă suma reducerii de care urma să beneficieze în baza cardului de fidelitate;
  • încasarea cheltuielilor de judecată de la pârâți.

Cererea de chemare în judecată a fost depusă în iunie 2015.

Reclamantul a invocat că, fiind client fidel ”Andy's Pizza”, a vizitat împreună cu doi prieteni un restaurant din oraşul Soroca. După ce a consumat produsele, a anunţat chelnerul că deţine card de reduceri, însă i s-a spus că în acel restaurant nu se oferă reduceri în baza cardului. Bărbatul a achitat pentru consum 367 de lei, indicând că ar fi beneficiat de o reducere de 25,69 de lei din suma totală dacă restaurantul avea să ofere reduceri. Bărbatul a calificat acțiunile discriminatorii şi incorecte în raport cu consumatorul.

Acesta a mai indicat că în local sau în apropiere de el nu a fost afişat niciun panou informativ la vedere care să-l informeze că în calitate de consumator nu va beneficia de reducerile oferite de cartela clientului valabile în toată reţeaua ”Andy's Pizza”.

Restaurantul la care a mâncat bărbatul aparține SRL ”Ascorn”, care utilizează marca ”Andy's Pizza” conform contractului de franchising cu SRL ”Trabo-Plus, care deține marca respectivă”.

Pentru a-şi revendica dreptul încălcat, inițial bărbatul a expediat o cerere Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și către ”Trabo-Plus” pentru informare. Acesta a solicitat Agenției să constate comiterea de către ”Trabo-Plus” a acţiunilor discriminatorii, comiterea practicilor comerciale incorecte prin inducerea în eroare a consumatorului şi nerespectarea ofertei publice de acordare a reducerilor, și sancționarea companiei.

Reclamantul a mai cerut Agenției să interzică companiei ”Ascorn”, care deținea localul din Soroca, să utilizeze marca ”Andy's Pizza” până nu-şi va asuma obligaţiile ce revin din Programul de Loialitate, Bonusuri şi Carduri oferit de ”Trabo-Plus” în toate restaurantele ”Andy's Pizza” şi ”La plăcinte”. ”Trabo-Plus” nu ar fi asigurat respectarea Programului în toate restaurantele pe care este amplasată marca ”Andy's Pizza”.

În octombrie 2017, Judecătoria Chișinău a respins cererea bărbatului împotriva celor trei pârâți ca fiind neîntemeiată, iar în mai 2018 Curtea de Apel a respins apelul împotriva deciziei primei instanțe.

Recent, cauza a ajuns la CSJ, care a decis să caseze decizia instanței de apel și să trimită cauza la rejudecare.

Bărbatul a depus recursul indicând că soluţia instanţei de apel este arbitrară, nu au fost apreciate obiectiv circumstanţele evidente care dovedesc promovarea de către ”Trabo-Plus” a unor practici comerciale incorecte şi inducerea în eroare a consumatorului, cu susținerea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor. Acesta a mai indicat că instanţele inferioare au comis un viciu fundamental, iar aprecierile celor două instanţe sunt contradictorii.

Contradicția consta în faptul că prima instanţă a apreciat că nu există obligaţia ”Ascorn” de a respecta Programul de fidelitate, iar instanţa de apel a indicat că consumatorul se informează despre modificările la Programul de loialitate pe siteurile ”Trabo- Plus”, deoarece pe cartela ”Client Card” este indicat că ”Trabo-Plus” îşi rezervă dreptul să modifice condiţiile sistemului Client Card afişându-le pe site-urile companiei.

CSJ a admis recursul indicând că atât prima instanţă, cât şi instanţa de apel, nu au determinat corect obiectul supus examinării în cazul litigiului dedus judecăţii, iar deciziile au fost generalizate și evazive.