O persoană care nu a susținut examenul de admitere în avocatură a cerut să i se elibereze extras din înscrierea audio a probei verbale. Solicitarea a fost admisă de Comisia de licențiere, potrivit unei decizii publicate pe pagina web a Uniunii Avocaților.

Și anume, este vorba despre Viorel Șaban, care a trecut de proba scrisă a examenului și a fost în lista persoanelor care trebuia să susțină proba verbală în data de 5 iunie. Totuși, potrivit rezultatelor publicate, Comisia a decis să nu admită acest candidat.

De asemenea, Comisia a examinat cererea prealabilă depusă de un alt candidat la funcția de avocat, Vladimir Roman. Aceasta a fost respinsă ca neîntemeiată.

Amintim că, examenele din acest an au stârnit mai multe contestări. După proba scrisă, la Comisia de licențiere au fost înregistrate mai multe solicitări de la persoanele care nu au promovat examenul de licențiere. Comisia a respins, însă, cererile de a eliberara fișele de examinare ale membrilor cu calificativul acordat, eliberarea răspunsurilor corecte la spețe, eliberarea baremului/regulamentului Comisiei de licențiere a profesiei de avocat privind aprecierea răspunsurilor candidaților la proba scrisă.

De asemenea, a respins ca neîntemeiată solicitarea unui candidat de a-i fi prezentate copiile lucrărilor tuturor candidaților care au participat la proba scrisă a examenului de admitere în avocatură din această sesiune, cu protejarea datelor cu caracter personal, fără fișa personală a candidaților și fără indicarea numelui.

Potrivit rezultatelor finale ale sesiunii, din totalul de 87 de solicitanți inițiali, 52 urmează să-și primească licențele de apărător. Adică rata de promovare a examenului este de 59,77%.

Totodată, Comisia de licențiere a respins cererea prealabilă a fostului magistrat Ludmila Ouș, care a vrut să primească licența de avocat în baza vechimii în muncă. Totuși, membrii Comisiei i-au respins solicitarea, indicând că nu are o reputație ireproșabilă.