Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților la un consilier local din raionul Ungheni prin desfășurarea simultană cu mandatul de consilier comunal a funcției de administrator al Instituției Publice Grădinița de copii din localitate.

Potrivit art. 16 al Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituție și/sau prin alte acte legislative.

ANI susține că va sesiza Comisia Electorală Centrală, în termen de cinci zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea ridicării mandatului consilierului comunal.

De asemenea alesul local se va decade din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv funcția de consilier pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.

După rămânerea definitivă a actului de constatare, care este pasibil de contestare în instanța de contencios administrativ, persoana care a încălcat regimul juridic al incompatibilităților va fi înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data încetării mandatului.