O persoană a dat în judecată compania Moldtelecom pentru că i-a livrat servicii de proastă calitate. În instanță, aceasta a cerut să fie reziliat contractul cu operatorul de telefonie și internet și să i se acorde prejudiciu material de 1,5 mii de lei și prejudiciu moral în sumă de 50 de mii de lei.

Reclamantul a indicat că au apărut probleme la calitatea internetului. Acesta a sunat la operator de câteva zeci de ori și a solicitat, de mai multe ori, să vină un inginer să vadă care este problema. După o perioadă îndelungată au venit reprezentanții companiei cu echipament nou, iar în momentul conectării a fost atenționat că nu a achitat pentru serviciile livrate. El a condiționat că semnează contractul pentru noul echipament după ce i se face recalcularea sumei, întrucât o perioada nu a putut să utilizeze internetul.

Reprezentanții companiei au explicat că o eventuală conectare la serviciile de internet poate să aibă loc numai după achitarea serviciilor şi că în decurs de o lună vor face recalculările pentru perioada cât nu a funcționat internetul. Nefiind de acord, consumatorul a solicitat rezilierea contractui. Cererea sa de reziliere nu a fost examinată, însă i-au fost făcute recalculări pentru lipsa serviciului și i s-a propus să mai depună o cerere de reziliere a contractului.

Reprezentanții Moldtelecom au depus o solicitare prin care au cerut să fie respinsă cererea reclamantului. Și asta pentru că s-a depistat că echipamentul instalat era stricat. Referitor la recalcularea solicitată, pârâtul a menționat că trebuia să fie depusă o cerere în acest sens, lucru care nu s-a întâmplat.

Reprezentantul Moldtelecom a precizat că în cazul în care se admitea cerinţa reclamantului privind rezilierea contractului, ultimul urma să fie penalizat cu suma de 750 lei. Pentru a evita aceste cheltuieli, reclamantului i s-a explicat că în cazul în care dorește în continuare să rezilieze contractul, trebuie să se adreseze cu cerere la unul din centrele de deservire SA ”Moldtelecom”. Totodată, rezilierea contractului pe cale judiciară nu-l scuteşte pe reclamant de plata sumei de 750 lei şi a costului echipamentului în caz de nerestituire. 

Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, cererea de chemare în judecată s-a respins ca fiind neîntemeiată. Reclamantul a depus apel, care a fost admis parțial.

Instanța de apel a ajuns la concluzia că Judecătoria Chișinău nu a dat eficiență deplină circumstanțelor cauzei și înscrisurilor prezentate, fapt ce a condus la adoptarea hotărârii care nu este bazată pe fundament temeinic și materialul probator administrat. Magistrații au precizat că potrivit art.5 alin.(1) din Codul de procedură civilă, orice persoană interesată este în drept să se adreseze în instanţă judecătorească, în modul stabilit de lege, pentru a-şi apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile şi interesele legitime. La fel, aceștia au făcut trimitere la art.1389 din Codul civil, care se referă la dreptul de a cere restituirea prestaţiei, la art. 1416 din Codul Civil - Modul de reparare a prejudiciului, art.1422 Cod civil - Reparaţia prejudiciului moral, art. 1423 Cod Civil - Mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral și la Legea privind protecţia consumatorilor.

Curtea de Apel Chișinău a decis să casează parţial hotărârea Judecătoriei Chişinău, cu adoptarea unei noi hotărâri. Judecătorii de la apel au hotărât ca Moldtelecom să achite suma de 527 de lei cu titlu de prejudiciu material și 5.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral. În rest, acţiunea a fost respinsă din lipsă de temei. 

Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.