Un deputat a sesizat Curtea Constituțională, solicitând verificarea constituționalității unor prevederi din articolul 25 alin. (6) din Legea privind controlul tutunului, notând că acestea contravin Constituției și afectează libera concurență, prin favorizarea agenților economici mari în raport cu cei mici.

Prevederea contestată stabilește că ”Unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun și produse conexe trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare”.

Deputatul Simion Grișciuc a notat că sesizarea a fost depusă în urma notificării aspectelor neconstituționale de care agenți economici, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Consiliul Concurenței.

Acesta invocă în sesizare faptul că prevederea încalcă normele constituționale privind libera inițiativă economică și libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, egalitatea în fața legii și inadmisibilitatea restrângerii exercițiului unor drepturi.

În sesizare se menționează că norma contestată stabilește restricții în ceea ce privește comercializarea produselor de tutun în unitățile comerciale cu suprafața mai mică de 20 mp, amplasate la o distanță de cel puțin 200 m de la instituțiile de învățământ și cele medico-sanitare. Potrivit autorului, spre deosebire de aceste unități, cele cu suprafața de 20 mp și mai mult pot comercializat produse de tutun și produse conexe atât în imediata apropiere, cât și nemijlocit în incita instituțiilor de învățământ sau a celor medico-sanitare.

Potrivit autorului, prevederea contestată discriminează participanții la activitățile de pe piața aferentă și afectează concurența loială. Or, norma pentru care se cere controlul instituie restricții exclusive pentru anumite categorii de agenți economici, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care de regulă își desfășoară activitatea în spații mai mici de 20 mp. De cealaltă parte, norma favorizează neîntemeiat marii comercianți și lanțurile de unități comerciale care dispun de spații de vânzare mult mai mari.

Astfel, este instituit un suport discriminatoriu în rivalitatea dintre participanții la relațiile din cadrul pieții, care poate general efecte negative ale concurenței neloiale. Pe aceeași piață, actorii economici sunt plasați astfel pe poziții diferite, prin priveligierea unora în raport cu alții.

Deputatul consideră că este inechitabil ca unor comercianți să li se impună restricții, iar alții să fie scutiți de acestea. Acesta a menționat în sesizare că aceste restricții au dus deja la închiderea mai multor unități comerciale mici, la anularea investițiilor legale și la închiderea mai multor locuri de muncă.

În sesizare, deputatul a solicitat ca pe lângă controlul constituționalității alin. (6), art. 25 din Legea privind controlul tutunului să fie suspendată acțiunea acestei norme până la examinarea cauzei pentru a evita prejudicii și consencințe negative.