Un executor judecătoresc a cerut magistraților să anuleze amenda în valoare de 200 de unități convenționale care i-a fost aplicată după ce un președinte de instanță s-a plâns că acesta i-a accesat datele cu caracter personal.

Colegiul disciplinar de pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a constatat abaterea disciplinară prevăzută la art. 21 alin. (2) lit. bl) din Legea privind executorii judecătorești, a aplicat o amendă și a sesizat Consilul UNEJ.

Executorul judecătoresc nu este de acord cu sancțiunea aplicată. Acesta spune că deciziei Colegiului disciplinar îi lipsește motivarea necesară și suficientă pentru a fi legală or, în dispozitivul deciziei nu este indicată exact fapta ce se consideră abatere disciplinară, dat fiind că în decizie se face referire la mai multe încălcări.

Conform încheierii Curții Supreme de Justișiei, în esență, persoanei i se impută faptul că a accesat din baza de date a întreprinderii de Stat ”Cadastru” datele personale ale fostului președinte al Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău. Totuși, executorul judecătoresc a menționat că aceste date sunt publice și nimeni nu trebuie să justifice un interes în accesarea lor. Prin urmare, persoana nici nu poate fi sancționată pentru această încălcare.

Mai mult ca atât, persoana sancționată a indicat că modul în care executorul judecătoresc accesează datele cu caracter personal este o problemă de răspundere contravențională şi nu una de răspundere disciplinară.

Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, a admis cererea de chemare în judecată și a anulat decizia Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. Decizia a fost casată, însă, de Curtea de Apel Chișinău.

Decizia magistraților de la apel a fost atacată la Curtea Supremă de Justiție, care a decis să înceteze procedura. Asta pentru că hotărârea instanței de apel este definitivă şi irevocabilă de la pronunțare.

Conform art. 24 alin. (7) din Legea privind executorii judecătorești, decizia Colegiului disciplinar poate fi contestată, fără a fi necesară procedura prealabilă, în instanța de judecată în a cărei jurisdicţie îşi are sediul Uniunea Naţională a Executorilor Judecătorești, în termen de 30 de zile de la comunicare, în modul prevăzut la art. 231 alin.(6). Hotărârea judecătorească se contestă cu apel în condiţiile Codului de procedură civilă. Deciziile instanţei de apel nu se supun recursului, fiind definitive şi irevocabile de la pronunţare.