Un avocat, condamnat în anul 2014 pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin (1) din Codul penal (trafic de influență), vrea să-și reia activitatea, după ce a expirat termenul de suspendare a licenței, aplicat de magistrați. Potrivit unei hotărârii a Judecătoriei Chișinău, fostul apărător și-a recunoscut vina și a fost pedepsit cu o amendă în mărime de 2.000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita profesia de avocat pe un termen de trei ani.

Totuși, între timp, în baza deciziei definitive de condamnare, Comisia pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților a clasificat acțiunile apărătorului drept abaterea disciplinară a avocatului și i-a aplicat sancțiune disciplinară sub forma de retragere a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat în temeiul art. 25 alin (1) lit a), f), i) a Legii cu privire la avocatură. Decizia a fost susținută, ulterior, printr-un ordin semnat de ministrul Justiției.

După expirarea termenului de trei ani de la condamnare, avocatul a solicitat să-și reia activitatea. Ministerul Justiției a respins, însă, cererea. Prin urmare, disputa a ajuns pe masa magistraților.

În decizia Judecătoriei Chișinău se menționează că instanței nu i-a fost prezentată decizia motivată a Comisiei pentru etică și disciplină, fapt ce denotă că atât reclamantul, cât și pârâtul, adică Uniunea Avocaților, și-a exercitat cu rea-credință drepturile procedurale. Astfel, magistrații au fost în imposibilitate de a stabili cu certitudine care au fost argumentele expuse în decizia contestată. Totuși, analizând dispozitivul deciziei, dar și decizia de condamnare a fostului avocat, judecătorii au precizat că s-a stabilit just încălcarea normelor disciplinare.

Instanța de contencios administrativ a constatat existența unui cumul al răspunderii penale și a celei disciplinare, or prin faptele savârșite reclamantul a adus atingere atât ordinii disciplinare, cât și a unor relații sociale protejate de legea penală. Astfel, magistrații au spus că aplicarea sancțiunii disciplinare cu retragerea licenței de avocat nu a încălcat principiul non bis in idem.

Prin urmare, cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca nefondată de către Judecătoria Chișinău. Decizia a fost menținută, recent, și de Curtea de Apel Chișinău.

Hotărârea magistraților poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.