Compania Pecotox‑Air S.R.L. a obținut câștig de cauză la CtEDO împotriva Republicii Moldova pentru revocarea arbitrară a licenţei de activitate.

Compania a sesizat Curtea Europeană în august 2009, invocând încălcarea articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, după ce i-a fost retras certificatul de operator aerian, fapt care a constituit o ingerință în dreptul de a se putea bucura pașnic de această posesiune. Compania reclamantă a susţinut că ingerința nu era legală și că nu era proporțională cu scopul urmărit.

Pecotox‑Air  S.R.L. este o companie specializată în transportul aerian, care la momentul evenimentelor deţinea certificat valabil emis de Administrația de Stat a Aviației Civile (ASAC).

La 1 iunie 2007, ASAC a emis o instrucțiune prin care interzicea operarea zborurilor de către aeronavele înregistrate în Moldova spre Irak și Afganistan, începând cu 15 iulie 2007.

Între 4 și 8 iunie 2007, toate companiile aeriene din țară au fost supuse unui control din partea Comitetului de Siguranță al Uniunii Europene, fiind depistate unele nereguli, iar ASAC s-a angajat ca timp de 3 luni să remedieze situația.

La 21 iunie 2007, ASAC a emis un ordin, prin care companiei reclamante i s-a retras licența și, prin urmare, a fost încetată activitatea acesteia. ASAC a invocat drept motiv operarea de către compania reclamantă a zborurilor spre Irak, Afganistan, Congo, Sudan, Sierra Leone, Kosovo, Noua Zeelandă și Emiratele Arabe Unite, destinații care implicau riscuri de securitate a zborului, iar compania nu dispunea de resurse suficiente pentru a asigura securitatea zborurilor.

La 22 iunie 2007, reclamanta a depus cerere prealabilă solicitând ASAC anularea deciziei pe motiv că nu li s-a oferit explicaţii clare despre neregulile au stat la baza deciziei privind anularea certificatului de operator aerian şi că ASAC nu le-a acordat suficient timp pentru a înlătura presupusele nereguli.

ASAC a refuzat să anuleze decizia, iar în data de 28 iunie 2007, reclamanta a contestat-o ​​la Curtea de Apel Chișinău. Compania a invocat, inter alia, că potrivit legislației, ASAC poate suspenda sau revoca certificatele de operator aerian doar în cazul dacă compania vizată nu a lichidat neregulile invocate în termenul stabilit. De asemenea, compania a făcut referire la normele potrivit cărora un certificat de operator aerian poate fi revocat numai după ce a fost suspendat inițial. Întrucât ASAC nu a respectat aceste dispoziții legale, acțiunile sale erau ilegale.

În data de 3 decembrie 2008, Curtea de Apel Chișinău a respins acțiunea companiei reclamante, constatând că ASAC era în drept să retragă certificatul de operator aerian, pe motiv că s-au constatat nereguli grave privind siguranța zborurilor şi care nu au fost înlăturate, fără însă a indica la care nereguli se referă. De asemenea, instanța a constatat că compania reclamantă nu a respectat ordinul ASAC, prin care s-a interzis operarea zborurilor către Irak și Afganistan.

Compania a contestat hotărârea la Curtea Supremă de Justiție, iar la 29 aprilie 2009, CSJ a respins recursul și a menținut decizia Curții de Apel Chişinău, constatând că ASAC avea dreptul de a revoca certificatul de operator aerian, din moment ce compania reclamantă nu s-a conformat instrucțiunilor privind interzicerea aeronavelor înregistrate în Moldova de a opera zboruri către Irak și Afganistan.

CtEDO a fost de acord că instanțele naționale nu au explicat pe ce bază au constatat că compania nu a respectat interdicția, în situația în care interdicția nu era încă în vigoare în momentul revocării certificatului de operator aerian.

Curtea a concluzionat că ingerința în dreptul de proprietate a companiei reclamante fusese arbitrară și, prin urmare, ilegală în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

Curtea a acordat companiei reclamante 3000 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 2500 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.