Curtea Supremă din Statul Pennsylvania, SUA a decis să suspende participarea unui judecătorul la reexaminarea unui dosar, după ce a constatat că magstratul are o atitudine negativă față de avocatul implicat în proces.

După cum scrie legal.report, în anul 2014, magistratul Donna Jo McDaniel a condamnat o persoană la închisoare pentru un termen de la 20 la 40 de ani. Instanța de apel a întors, însă, dosarul la rejudecare, menționând că, cuantumul pedepsei stabilite trebuie revăzut. Examinând din nou dosarul, Donna Jo McDaniel a decis să reducă termenul de detenție doar cu câteva zile. Avocatul a cerut magistratului să se retragă de la examinarea dosarului, însă acesta a refuzat să o facă.

Examinând disputa, Curtea Supremă a stabilit că judecătorul primei instanțe a manifestat ”o prejudecată pură și ostilitate personală" împotriva avocatului și a făcut declarații sarcastice împotriva apărătorului. Drept exemplu fiind adusă remarca judecătorului că avocatul, în plângerea depusă, nu a fost de acord cu nici una dintre decizile instanței, dar și afirmația că pierderea încrederii față de apărător ar putea afecta alte dosare în examinare.

Instanța supremă din Pennsylvania a spus că declarațiile judecătorului de primă instanță nu au fost făcute în timpul dezbaterii aprinse a cauze, dar în timpul redactării textului deciziei. "Ostilitatea și disprețul față de avocat sunt, aparent, profunde, de neclintit și demonstrează prejudecăți nerezonabile împotriva apărătorului numit", a concluzionat instanța. Curții Supreme a satisfăcut cererea de descalificare a judecătorului, a casat sentința în ceea ce privește cuantumul pedepsei și a retrimis cauza spre examinare într-o altă componență a instanței.