Un magistrat, învinuit în comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită, solicită Curții Constituționale să verifice constituționalitate unor prevederi din Codul Penal.

Judecătorul, pe numele căruia există un dosar penal, consideră neconstituționale următoarele prevederi:

  • sintagma: valoare care depășește substanțial mijloacele dobândite, din redacția art. 330/2 din Codul penal;
  • prevederile art. 352/1, alin.2 din Codul penal în următoarea redacție: includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale;
  • exercitarea controlului constituționalității aplicării prevederilor art. 330/2 și ale art. 352/1, alin.2 din Codul penal și atragerea persoanei la răspundere penală, anticipat efectuării unui control de către inspectorul de integritate din cadrul ANI, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea cu privire la ANI.

Judecătorul consideră că noțiunea de ”valoare care depășește substanțial mijloacele dobândite” este una extrem de vagă și în situația în care nu a fost cuantificată proporția ei și urmează a fi declarată neconstitutională. Și asta pentru că orice persoană publică care este subiect al declarării nu poate determina fără echivoc comportamentul care poate avea un caracter penal. Magistratul indică că noțiunea de diferență substanțială, definite de Legea privind declararea averii și intereselor personale este aplicabilă în procesul de control al declarațiilor de avere și interese personale, exercitat de către inspectorul de integritate al ANI și nu poate fi aplicată în situația atragerii persoanei cu funcție de demnitate publică la răspundere penală. Potrivit magistratului, în cazul lui, intentarea cauzei penale și învinuirea în comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită nu a fost precedată de un control al ANI, cu întocmirea unui act constatator în care să fi fost constatate careva venituri ilegale.

Prin urmare, judecătorul consideră că constatarea diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării funcției și veniturile obținute în aceeași perioadă este competența exclusive a ANI.

Legea privind declararea averii și intereselor personale prevede ca sancțiune pentru diferența substanțială confiscarea averii nejustificate și nu răspundere penală, ca în cazul articolului contestat de autorul sesizării.

Judecătorul solicită Curții să declare neconstitutională sintagma: valoarea acestora depășeste substanțial mijloacele dobândite, care se conține în art. 330/2 din Codul penal, iar Parlamentul ar urma să cuantifice care ar fi acea marjă sau diferență dintre valoarea bunurilor deținute și mijloacele dobândite legal, care ar condiționa urmărirea penală.

Autorul consideră extrem de vag și conținutul art.352/1 alin.2 din Codul penal: ”constituie infracțiune includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționtă a unor date în declarația de avere și interese personale”. Magistratul notează că textul nu corespunde criteriilor de accesibilitate și previzibilitate, menționând că motivarea invocată cu referire la neconstituționalitatea sintagmei ”valoare care depășește substanțial mijloacele dobândite” se referă și la acest text.

Referitor la cerința privind exercitarea controlului constituționalității aplicării prevederilor art.330/2 și ale art.352/1, alin.2 din Codul penal și atragerea persoanei la răspundere penală, anticipat efectuării unui control de către inspectorul de integritate din cadrul ANI, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea cu privire la ANI, autorul sesizării susține că în cazul lui procedura nu a fost respectată, el fiind reținut, percheziționat, întemnițat în izolatorul CNA, ca a doua zi să i se ceară explicații referitor la conținutul declarațiilor și averea dobândită.

Judecătorul consider că a fost lipsit de posibilitatea de a prezenta probe în justificarea averii deținute și de a contesta în instanță un eventual act de constatare întocmit de un inspector de integritate, conform procedurii legale.

Magistratul solicită Curții să declare neconstituțională procedura aplicată în cazul său.

În susținerea sesizării, judecătorul a mai indicat că la solicitarea sa, AvocatuI Poporului a înaintat o propunere Parlamentului și Ministerului Justiției în vederea examinării unei Adrese a Curții Constituționale care Curtea a solicitat Parlamentului înlăturarea deficiențelor componenței de infracțiune îmbogățtire ilicită, cuprinsă la art.330/2 Cod penal, prin reglementarea noțiunii de valoare care depășește substanțial mijloacele dobândite.

Magistratul a mai menționat că în februarie, Curtea Constituțională a Ucrainei a declarat neconstituțională o normă similară.

În legătură cu acuzațiile aduse, judecătorul a fost suspendat din funcție.