Judecătorul trebuie să se abțină de la implicarea, participarea sau judecarea oricărei chestiuni juridice în cazul în care partea sau reprezentantul părții în procesul judiciar este nașul, finul de botez, finul de cununie sau cumătrul magistratului. Comisia de etică și conduită profesională a judecătorului a emis o astfel de opinie consultativă, la solicitarea unui judecător. Astfel, membrii Comisiei au ajuns la concluzia că în situația când partea sau reprezentantul părții în procesul judiciar este nașul, finul de botez, finul de cununie sau cumătrul judecătorului, acestea se consideră persoane care au legături apropiate cu familia judecătorului. 

Respectiv, judecătorul este obligat să se abțină de la implicarea, participarea sau judecarea oricărei chestiuni juridice sau cauze în care dânsul, membrii familiei sale ori rudele apropiate sunt implicați într-un conflict de interese sau poate sa existe un potențial conflict de interese. Judecătorul se va abține de la orice proces în care acesta va fi incapabil să judece într-un mod impartial sau în care ar putea fi create aparența imparțialității în percepția unui observator rezonabil. 

Solicitarea către Comisia de etică, de a explica prevederile Codului de etică, a fost făcută de către un magistrat, care a cerut explicații în privința interpretării și aplicării sintagmei ”alte persoane care au legături apropiate cu familia sa” din art.4 alin.(4) al Codului de etică și de conduită profesională al judecătorului, care prevede: 

Art.4 Imparțialitatea
Conform principiului imparțialității:
(4) Judecătorul se va abține de la luarea deciziilor, atunci cînd interesele sale, ale persoanelor înrudite prin sânge, adopție, afinitate, sau ale altor persoane care au legături apropiate cu familia sa, ar putea influiența corectitudinea deciziilor. 

Membrii Comisiei au precizat că, Codul interzice aproape fără excepție ca judecătorul să se abțină de la implicarea, participarea sau judecarea oricărei chestiuni juridice sau cauze în care el, membrii familiei sale ori rudele apropiate sunt implicați într-un conflict de interese sau poate sa existe un potențial conflict de interese. De asemenea, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) și d) din Legea cu privire la statutul judecătorului stipulează că judecătorii sunt obligaţi să fie imparţiali și să se abţină de la fapte care dăunează intereselor serviciului şi prestigiului justiţiei, care compromit cinstea şi demnitatea de judecător, provoacă îndoieli faţă de obiectivitatea lor. 

Plenul Comisiei de etică a precizat că nașul, finul de botez, finul de cununie sau cumătrul judecătorului sunt afinii judecătorului, adică se consideră drept persoană care are legături apropiate cu familia judecătorului în sensul art.4 alin.(4) al Codului de etică și de conduită profesională al judecătorului. Mai mult, Codul interzice examinarea cauzei de către judecător și el urmează să se abțină de la implicarea, participarea sau judecarea oricărei chestiuni juridice sau cauze în care dânsul, membrii familiei sale ori rudele apropiate sunt implicați într-un conflict de interese sau poate sa existe un potențial conflict de interese. La fel, judecătorul se va abține de la orice proces în care acesta va fi incapabil să judece într- un mod impartial sau în care ar putea fi create aparența imparțialității în percepția unui observator rezonabil. 

Mai mult, judecătorul urmează să se abțină de la orice acţiuni de fiecare dată dacă intuiește afectarea independenţei, imparțialității, reputației de judecător, autorității sistemului judecătoresc. 

Totodată, drept temei pentru abținere/recuzare pot servi următoarele persoane cunoscute judecătorului: rude, prieteni, prieteni de familie sau vecini, nașul, finul de botez, finul de cununie și cumătrul judecătorului. 

Întreaga opinie consultativă poate fi accesată aici.