Magistratul Alexei Paniș de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a solicitat intervenția Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de garantul independenței autorității judecătorești, în vederea excluderii imixtiunii factorilor externi în procesul de înfăptuire a justiției. Consiliul a decis însă să respingă sesizarea. O decizie în acest sens a fost publicată recent pe site-ul CSM.

Judecătorul spune că a examinat un dosar în ordinea contenciosului administrativ împotriva Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, iar persoană terță fiind o avocată. Chiar dacă în timpul ședinței apărătoarea nu a avut obiecții asupra acțiunilor președintelui ședinței de judecată, după comunicarea hotărârii aceasta s-a plâns la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Avocata a spus că în procesul de examinare a cauzei a fost supusă discriminării pe criteriul de sex (deoarece este femeie) și pe criteriul social (deoarece este avocat). La fel, a menționat că a fost hărțuită în ședința de judecată ”…unde erau șase participant dintre care cinci erau de sex masculin” și susține că i-a fost încălcat dreptul la egalitate.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a solicitat magistratului să prezinte, în termen de zece zile, opinia și probele care ar dovedi că cele invocate în plângere nu constituie hărțuire. Totodată, i-a fost adus la cunoștință că neprezentarea informației va fi sancționată contravențional și că se va informa opinia publică despre necolaborarea pe acest dosar.

În opinia judecătorului, acțiunile Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității reprezintă o ingerință în procesul de înfăptuire a justiției, care își arogă atribuții ce nu îi sunt reglementate prin Lege și urmărește aprecierea acțiunilor instanței de judecată, precum și a modului în care au fost examinat fondul cauzei. Totodată, a susținut că se insistă asupra faptului că judecătorul să-și justifice propriile sale acțiuni, (în speță instanța de judecată la examinarea cauzei a adresat întrebări), astfel, opinează că Consiliul în calitate de tribunal ad-hoc își dorește să intervină în actul de justiție.

Alexei Paniș consideră că unii justițiabili, care se consideră ”selecți”, prin intermediul și cu implicarea directă a unei autorități publice, urmăresc să intervină în procesul de înfăptuire a justiției și să submineze independența autorității judecătorești, scopul fiind să obțină soluții favorabile. Soluția adoptată de instanța de judecată poate fi contestată, iar aprecierea legalității și temeiniciei ține de competența instanțelor de judecată ierarhic superioare. Concomitent, a menționat că acțiunile și comportamentul judecătorului pot fi obiectul examinării doar a organelor specializate ale Consiliului Superior al Magistraturii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis însă că acțiunile întreprinse de către Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității nu pot fi calificate ca imixtiune a factorilor externi în procesul de înfăptuire a justiției. Hotărârea completă emisă de CSM poate fi consultată aici.