Agenții economici interesați sunt invitați să se înscrie la un nou curs de instruire privind utilizarea serviciului electronic e - Factura, organizat de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), în data de 17 mai.

Cursul va dura patru ore și se va desfășura, cu începere de la ora 9.00, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF (Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2). 

Audienții cursului vor beneficia de suport consultativ și tehnic în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturii fiscale în format electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat e - Factura. 

Potrivit Codului fiscal, subiectul impozabil inclus în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice, care se aprobă de Fisc, este obligat, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică.

În plus, începând cu 1 iulie, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat, să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică.

Potrivit CTIF, 70% din durata instruirilor este rezervată exercițiilor practice și 30% - aspectelor teoretice. Acest fapt oferă agenților economici posibilitatea de ași consolida abilitățile de utilizare a serviciului e - Factura.

Mai multe detalii despre temele, durata și orarul instruirilor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice pot fi găsite aici.

Pentru a participa la noul curs anunțat de CTIF, agenții economici urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: [email protected]