Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat despre inițierea elaborării mai multor proiecte de acte normative care vizează demonopolizarea sectoarelor prioritare ale economiei naționale.

Astfel, Ministerul a anunțat că va elabora următoarele acte:

  • proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru instituirea moratoriului asupra activității de comercializare și export al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată;
  • proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege  pentru modificarea Legii nr.209/2016 privind deșeurile;
  • proiectul hotărârii Guvernului pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1284/2002 despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora.

Instituția solicită recomandările părților interesate cu privire la elaborarea acestor proiecte, care pot fi expediate în adresa Ministerului (022 250 635, e-mail: [email protected]).

Termen de prezentare a recomandărilor/propunerilor este 18 septembrie.