Centrul pentru Dezvoltare Personală şi Profesională anunţă înscrierea la Programul de formare profesională iniţială a mediatorilor, care se va desfășura în perioada octombrie – noiembrie 2020, în regim on-line.

Programul va demara de îndată ce va fi completată grupa de participanți. Participanții la Program vor fi instruiţi în domeniul medierii de către o echipă de formatori experimentaţi (psihologi, pedagogi, jurişti, specialiști în comunicare, mediatori practicieni), coordonată de Mihai Şleahtiţchi, mediator, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar, director executiv CDPP.

Subiectele de bază ale Programului de instruire:

 • esența, semnificațiile și tipologiile conflictelor;
 • sursele și efectele conflictelor;
 • stiluri și metode de soluționare a conflictelor;
 • medierea ca metodă alternativă de soluționare a conflictelor;
 • natura procesului de mediere;
 • scopul, principiile şi etapele procesului de mediere;
 • durata şi tehnicile procesului de mediere;
 • comunicare şi limbaje în activitatea mediatorului;
 • cadrul juridic general al procesului de mediere;
 • medierea în litigiile civile;
 • medierea în cauzele penale;
 • medierea în litigiile comerciale;
 • medierea în litigiile de familie;
 • medierea şcolară;
 • medierea cu implicarea minorilor delincvenţi;
 • acte perfectate în procesul de mediere;
 • gestionarea biroului de mediere;
 • personalitatea mediatorului;
 • etica şi deontologia profesională a mediatorului.

Oportunităţile pe care le oferă Programul de formare profesională iniţială a mediatorilor sunt reflectate în art.3 al Legii cu privire la mediere, care stipulează că mediatorul desfăşoară o activitate de liber-profesionist care, fiind compatibilă cu orice altă profesie, poate fi desfăşurată fie în cadrul unui birou de mediere (individual/asociat), fie în cadrul unei organizaţii de mediere.

Semnarea Contractului individual de studii va fi precedată de prezentarea obligatorie a următoarelor acte:

• cerere de înscriere la Programul de formare profesională inițială a mediatorilor;

• buletin de identitate (copie);

• diploma de studii superioare de licență, orice profil (copie).

Cursurile se vor desfășura zilnic, începând cu orele 17.30. În ziua de sâmbătă, cursurile se vor ține începând cu ora 9.00. Durata cursurilor este de trei săptămâni. Date de contact ale organizatorilor: nr. de telefon - 0694 68 356; adresă e-mail - centrul.d.p.p@gmail.com.