Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: ”Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Reguli de descriere a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții, condițiile și procedura de organizare și desfășurare în vederea pregătirii achiziției publice.”

Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 5 august, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane).

Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. 

Doritorii de a participa la seminarul de instruire sus menționat se pot înregistra, accesând acest link. .