Deputații au aprobat, proiectul de modificare a Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, în prima lectură.

Acesta reglementează, inclusiv, privatizarea încăperilor nelocuibile proprietate publică date în locațiune.

Potrivit proiectului, obiectivele respective se privatizează în modul stabilit de Guvern.

Prețul inițial de privatizare a încăperilor nelocuibile se determină în funcție de valoarea lor de piață, definită în raportul de evaluare întocmit de evaluator.

Potrivit Direcției generală comunicare șire lații publice a Parlamentului, documentul conține lista obiectivelor nepasibile de privatizare. Printre acestea sunt bunurile imobile care constituie patrimoniu cultural național, cu excepția celor permise pentru vânzare/cumpărare; bunurile imobile în a căror privință sunt adoptate decizii de demolare în conformitate cu planul general de dezvoltare a localității; încăperile amplasate pe traseele rețelelor inginerești, în pasajele subterane pentru pietoni și în alte locuri de uz comun; încăperile al căror cost a fost inclus în costul unor alte bunuri care se privatizează ș.a.

De asemenea, proiectul prevede extinderea până la trei ani a termenului contractului de locațiune a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat sau municipale și ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare, cu excepția activelor din cadrul parcurilor industriale. Termenul maxim de trei ani este unul optim pentru un contract de locațiune, acesta ar permite ambelor părți ale raportului juridic să-și planifice activitatea, respectiv veniturile și cheltuielile, argumentează autorul.

Proiectul urmează a  fi votat în cea de-a doua lectură.