Pe durata stării de urgenţă, în activitatea de urmărire penală pe cauzele iniţiate până la sau în perioada stării de urgenţă, au fost înrerupte de drept mai multe termene. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru situații excepționale.

Mai exact, se întrerup de drept termenele de:

  • efectuare a urmăririi penale;
  • examinare a sesizărilor despre infracţiuni, prevăzute la art.274 din Codul de procedură penală;
  • efectuare a actelor de constatare, prevăzute la art.273 din Codul de procedură penală;
  • soluţionare a cererilor în procesul urmăririi penale, precum şi a contestaţiilor prevăzute la art.298-2992 din Codul de procedură penală;
  • menţinere a persoanei în calitate de bănuit, prevăzute la art.63 din Codul de procedură penală.

Excepție sunt auzelor specificate în punctul 10 din anexa la Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.l din 18 martie. Mai multe detalii pot fi consultate aici.

Potrivit deciziei, termenele vor continua să curgă din data încetării stării de urgenţă.