Uniunea Avocaților din Moldova a înaintat autorităților mai multe solicitări privind măsurile ce trebuie întreprinse, în perioada stării de urgență, pentru apărători. Potrivit informației publicate, UAM vrea să fie adoptate mai multe facilități fiscale și sociale.

Mai exact, solicitările înaintate sunt următoarele:

  • extinderea măsurilor economice și fiscale aprobate de Comisia pentru Situaţii Excepţionale, în vederea susținerii avocaților cu drept de exercitare a profesiei de avocat, întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărănești (de fermier), a agenţilor economici, subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, precum și a persoanelor fizice;
  • diminuarea impozitului pe venit de la 18 la 12 % pentru avocați;
  • stabilirea începând cu data declarării stării de urgență a unei forme de indemnizație de carantină pentru părinții avocați cu copii de până la 10 ani, care sunt în imposibilitate de a activa pe durata menționată, în condițiile în care procesul educațional de toate nivelurile este suspendat până în data de 15 mai curent. Mărimea indemnizației urmează a fi stabilită indiferent de cuantumul contribuțiilor de asigurare socială, plata sau neplata acestor contribuții;
  • pentru contribuțiile datorate de avocați pentru formarea bugetului asigurării sociale, care sunt scadente începând cu data declarării stării de urgență, 17 martie 2020, majorările de întârziere să fie stabilite în mărime de 0%;
  • suspendarea calculării majorărilor de întârziere pentru datoriile contributive pentru formarea bugetului de asigurare socială acumulate anterior datei de 17 martie 2020;
  • suspendarea procedurilor contravenționale în ceea ce ține de neplata contribuțiilor de asigurare socială. Nu se încep proceduri noi;
  • prin derogare de la prevederile legislației sistemului public de asigurări sociale, să se stabileasca pentru toată perioada stării de urgență și în termen de șase luni după încetarea stării de urgență, a unei proceduri unice (simplificate), privind obținerea de către avocați a îndemnizației pentru pierderea temporară a capacității de muncă;
  • asigurarea  și oferirea unui sprijin financiar lunar pentru avocații care nu înregistrează venituri sau înregistrează venituri mai mici decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real al economiei, pe toată perioada stării de urgență și șase luni după încetarea stării de urgență în proporție de 100% din cuantumul salariului sus menționat;
  • prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, onorariile apărătorilor care acordă și prestează acest serviciu, să fie stabilite și plătite în cuantum dublu pe toată perioada stării de urgență, având în vedere riscurile la care sunt expuși.

Menționăm că, recent, Comisia pentru Situații Excepționale a decis că avocații, notarii și executorii judecătorești sunt obligați să muncească în perioada stării de urgență. În caz contrar, aceștia riscă să fie excluși din profesie.