Urgențele de sănătate publică ar putea fi incluse în volumul serviciilor medicale acordate de către prestatorii de servicii medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Un proiect în acest sens a fost deja expediat Guvernului pentru examinare.

Totodată, în Program urmează să fie incluse și investigației de laborator a probelor biologice pentru detecția Coronavirusului de tip nou SARS-CoV-2.

Completări sunt propuse și la volumul de servicii prestat la nivel de asistență medicală primară. Mai exact, se propune includerea asistenţei medicale în cazul urgenţelor de sănătate publică (supraveghere în condiții de autoizolare, tratament la domiciliu, prelevarea probelor biologice la domiciliu, solicitarea ambulanţei pentru cazurile care depășesc competența medicului de familie) în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit autorităților, modificările nu necesită surse financiare suplimentare, acestea fiind prevăzute pentru achitare în bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.