Termenul interdicției de a părăsi țara pentru debitor sau reprezentantul organelor lui de conducere, în cadrul procedurii de insolvabilitate urmează a fi plafonat.

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, Comisia economie, buget și finanțe a aprobat raportul la un PROIECT prin care se completează Legea insolvabilității, cu un nou alineat. Acesta prevede  că interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință nu poate depăși 6 luni. Dacă este necesară menținerea interdicției pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al administratorului/lichidatorului, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiași proceduri de insolvabilitate.

În opinia autorilor, redacția propusă va asigura respectarea dreptului la libera deplasare a persoanei, precum și va asigura previzibilitate și certitudine în situațiile din speță.

De menționat că, potrivit Legii insolvabilității în vigoare, după intentarea procedurii de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate, din oficiu sau la cererea administratorului/lichidatorului, poate obliga debitorul sau reprezentantul organelor lui de conducere să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova fără permisiunea sa expresă în cazul în care există dovezi că acesta ar putea să se ascundă ori să se eschiveze de la participarea la procedură.