Camera de Comerț și Industrie a publicat un avertisment prin care anunță că drepturile exclusive asupra sistemului INCOTERMS®2020 aparțin Camerei Internaționale de Comerț. Aceasta înseamnă că informațiile și instruirile privind funcționarea sistemului, oferite de către unele organizații, consultanți sau pagini web care nu sunt afiliate Camerei de Comerț Internaționale pot conține date neveridice.

În prezent, importatorii și exportatorii utilizează Incoterms 2010, iar pe parcursul anului 2019 va fi publicată o ediție nouă intitulată INCOTERMS®2020. Ediția 2020 încă nu a fost publicată și astfel nimeni, cu excepția Camerei de Comerț, nu poate oferi consultanța sau instruire in acest domeniu.

Informațiile eronate privind redacția nouă a Incoterms 2020 pot cauza prejudicii semnificative pentru antreprenori, iar pentru a le evita, la solicitarea agenților economici autoritatea va organiza sesiuni de instruire cu participarea experților internaționali acreditați.

Termenii comerciali internaționali (Incoterms) elaborați de Camera Internațională de Comerț stau la baza negocierilor dintre vinzători și cumpărători, determină obligațiile vânzătorului și cumpărătorului în ceea ce privește costurile, transportarea și asigurarea mărfurilor, documentația necesară, repartizarea riscurilor și alte obligații. Astfel, Incoterms este un îndrumar deosebit de util și permite definirea exactă a obligațiilor părților în contractele de vânzare-cumpărare internațională.

Primul set de clauze INCOTERMS a fost publicat de către Camera Internațională de Comerț în 1936, urmat de amendamente și modificări odată la zece ani.