Serviciul Fiscal a publicat în baza generalizată a practicii fiscale o explicație privind obligația agentului economic de eliberare a facturii fiscale electronice (e–Factura) pentru livrarea bunurilor/serviciilor impozabile cu TVA efectuate în cadrul achizițiilor publice, dacă contractul de achiziții publice este încheiat până la data de 1 iulie 2020.

Instituția notează că, potrivit art.117 alin. (12) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019, începînd cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

Astfel, subiecții impozabili vor avea obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor pentru livrarea bunurilor/serviciilor ce se efectuează începînd cu 1 iulie 2020, indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice.

Amintim că, obligația emiterii e-facturii pentru bunurile și serviciile efectuate în cadrul achzițiilor publice urma să intervină de la 1 iulie 2019, însă în urma unor modificări legislative, termenul a fost amânat pentru 1 iulie 2020.