Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis prin vot unanim să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6,5 la sută anual.

În același timp, se mențin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 9,5% anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 3,5% anual. Totodată, se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 42,5% din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14% din baza de calcul.

BNM susține că hotărârea a fost aprobată în baza situației macroeconomice interne și a celei externe, tendințelor de evoluție a pieței monetare, financiare și a proceselor de creditare și depozitare, precum și a asumărilor pentru noua rundă de prognoză.

Decizia are drept scop crearea condițiilor monetare capabile să mențină inflația în intervalul de variație de ± 1,5 p.p. de la ținta inflației de 5 la sută pe termen mediu.

În luna martie, inflația a înregistrat o rată anuală de 2,8 la sută, iar creșterea economică a constituit 3,9 la sută, în trimestrul IV al anului trecut, sau cu 0,5 p.p. mai mult față de perioada precedentă. De asemenea, în primele trei luni ale acestui an, băncile licențiate au acordat credite noi în volum mai mare decât cel din trimestrul I 2018 cu 32,4 la sută. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în moneda națională de către băncile licențiate s-a redus cu 1,25 p.p. comparativ cu trimestrul I 2018.